Никео-Константинополски символ на вярата

Никео-Константинополски символ на вярата

Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо.
И в един Господ Исус Христос, Сина Божи, Единородния, Който е роден от Отца преди всички векове.
Светлина от Светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца, чрез Когото всичко е станало;
Който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплъти от Святия Дух и Дева Мария и стана човек;
И бе разпнат за нас при Понтия Пилата, и страда и бе погребан;
И възкръсна в третия ден, според Писанията;
И възлезе на небесата, и седи от дясно на Отца;
И пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви, и царството Му не ще има край.
И в Святия Дух, Господа, Животворящия, който от Отца изхожда, на когото се покланяме и Го славим наравно с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците.
В една света, вселенска и апостолска Църква.
Изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете.
Чакам възкресение на мъртвите,
И живот в бъдещия век! Амин!