История

История

Началото на църквата “Д-р Лонг” в София е поставено през 1908 година. През тази година Американският борд предлага на 17-тата Годишна мисийска конференция да основе църква в София. Същата година д-р Е. Е. Каунт започва неделни служби на английски език. На 1.08.1909 в салона на една ученическа трапезария започва неделни служби пастир Иван Сечанов. Отначало имало само 11 члена, които  всяка година нараствали.

С идването на пастир Цветан Цветанов необходимостта от църковна сграда става осезателна. България навлиза  в период на войни (Балканска, Междусъюзническа и Първа световна). Мисийската каса е празна. Цветан Цветанов работи като словослагател и използва салона на печатницата, за да проповядва и да провежда богослужения. Броят на търсещите Бога рязко нараства. От 1919 г. пастир Цветанов използва салона на Лютеранската църква всяка неделя сутрин преди редовните богослужения. След 1922 г., процесът на нормализация на живота позволява на д-р Каунт да се завърне в София и да закупи парцел за строителство на площад “Народно събрание”. Архитектурният план и проекта за строеж на това място е отхвърлен с намесата на Светия Синод. Предоставени са за закупуване терените на старата пожарна команда на площ 2500 кв.м. между улиците Раковски и Бенковски. Започва се веднага строежът по австрийски проект. Поради уникалната архитектура издигнатата сграда е обявена за паметник на културата. Поставен е краят на 15 годишен период, през който не е било ясно къде ще се проведе следващото богослужение. В новата сграда първото неделно богослужение е проведено на 1 декември 1924 г. Тържественото освещаване на църковната сграда е на 17.09.1925 г. Църквата получава името на  д-р Алберт Лонг. Възстановяването на Църквата “Д-р Лонг” получава широка популярност сред софийската общественост.

През 45 годишния комунистически период, църквата в София се разпръсва, а сградата се ползва за концерти и репетиции на танцови групи и хорове.

След промените, със съдействието на епископ Х. Болетер, църквата възвръща сградата си. Регистрира се църковно настоятелство, започва основен ремонт на сградата. Нейното ново освещаване стана през април 1994 г. Първият пастир е Здравко Безлов. След неговата смърт работят американския мисионер Карлос Отеро, п-р Евгени Найденов, п-р Владимир Тодоров. Понастоящем служи п-р Михаил Стефанов.

Църквата е възстановена напълно и води редовни богослужения. Членове на църквата са някои от старите методистки семейства, но и много новоповярвали.  В тази църква хора от различни обществени слоеве, с различен социален произход и на различна възраст могат да получат своето място. Има добре организирана работа с жените, с деца и младежи.