Библейско изучаване

Библейско изучаване

Изучаването на Библията ни помага да напредваме в християнския си път, да израстваме в любов и святост, вслушвайки се в Божия глас и споделяйки едни с други.

Твоето слово е светилник на нозете ми и виделина на пътеката ми (Псалом 119:105)

Библейският час се провежда всеки четвъртък от 18.30 часа под ръководството на пастора.

Заповядайте!