Молитвено събиране

Молитвено събиране

Всеки вторник от 1830 часа имаме нашето седмично събиране, на което обръщаме внимание на молитвените нужди на хората около нас, особено на тези, които са болни и самотни, изолирани и онеправдани. Молим се също за нуждите на църквата като цяло и за напредъка на Божието дело – в страната и по света. Това е и време за взаимно насърчение и благодарност към Бога.

Ние желаем да слушаме Божия глас, да следваме Бога и да живеем според Неговата воля, като оставяме Святия дух да ни води.