Праведният Ми Слуга ще оправдае мнозина чрез знанието им за Него (Разпети петък)

Праведният Ми Слуга ще оправдае мнозина чрез знанието им за Него (Разпети петък)

Дата: 10 април 2015 г. – Разпети петък

Прочит: Стар Завет, Исайа 52:13-53:12

Проповед: п-р Юн Сик Канг