Апостолски символ на вярата

Апостолски символ на вярата

Вярвам в Бога Отца Вседържителя, Твореца на небето и земята,
и в Исуса Христа, единородния Негов Син, нашия Господ:
Който е заченат от Светия Дух и е роден от Дева Мария,
Който е пострадал при Пилат Понтийски, бил разпнат на кръст и бил погребан,
Който е слязъл в ада и в третия ден е възкръснал от мъртвите,
Който се е възнесъл на небесата и е седнал отдясно на Бога Отца Всемогъщия,
Който отново ще дойде да съди живите и мъртвите.
Вярвам в Светия Дух,
Вярвам в светата католическа (вселенска) Църква, в общението на светиите,
в опрощаването на греховете,
във възкресението на мъртвите,
във вечния живот. Амин.