Социално кредо на Обединената методистка църква

Социално кредо на Обединената методистка църква

Вярваме в Бог, Твореца на света; и в Исус Христос, Избавителя на творението. Вярваме в Святия Дух, чрез Когото приемаме Божиите дарове и се разкайваме за греха си, за това, че злоупотребяваме с тези дарове за идолопоклонски цели.

Потвърждаваме, че природният свят е Божие дело и се посвещаваме на неговото опазване, разрастване и предано използване от страна на човечеството.

С радост приемаме за себе си и за другите благословението на общността, сексуалността, брака и семейството.

Поемаме задължението да защитаваме правата на мъжете, жените, децата, юношите, младежите, старците и хората с увреждания; да подобряваме качеството на живот; и да защитаваме правата и достойнството на всички хора.

Вярваме в правото и задължението на хората да работят за слава на Бога, за своето благо и за благото на другите, както и в защитаването на тяхното благополучие, когато работят за постигането на това; в правото на собственост като нещо, поверено ни от Бога, в правото на колективните споразумения и отговорното консумиране; и в премахването на икономическите и социални злочестия.

Посвещаваме се на мира в целия свят, на властването на правдата и закона между народите и на индивидуалната свобода за всички хора по света. Вярваме в настоящата и бъдещата победа на Божието Слово в човешките взаимоотношения и с радост приемаме нашата задача да изявяваме живота на благовестието в света. Амин.