Дарения

Дарения

В случай, че искате да подкрепите служението на църквата, може да го направите на следните банкови сметки: 

ЕМЕЦ В БЪЛГАРИЯ
Алианц Банк България АД
SWIFT/BIC: BUIN9561

IBAN: BG51BUIN95611000453905 (в лева)

IBAN: BG45BUIN95611000561004 (в евро)

IBAN:BG18BUIN95611000561005 (в USD)

ЕИК по БУЛСТАТ: 000703625

======